DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017 - 2018
Lưu ý: danh sách được sắp xếp theo thời gian đăng ký

Tổng số: 578

TT Họ và tên thí sinh Mã phiếu Ngành đăng ký thứ nhất Tổ hợp
môn xét tuyển 1
Ngành đăng ký thứ 2 Tổ hợp
môn xét tuyển 2
1Tạ Văn Hậu1725Kỹ thuật phần mềmToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
2Nguyễn Thanh Tùng1724Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
3Lê Quang Bách1723Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
4Vũ Đức Minh1722Công nghệ thông tinToán, Lý, Tiếng Anh (A01)Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
5Vi Thị Tấm 1721Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngToán, Văn, Địa (C04)Quản trị văn phòngToán, Văn, Địa (C04)
6Giàng A Phừ1719Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
7Mai Nhân Phúc1718Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)An toàn thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
8Trình Văn Dũng1716Công nghệ thông tinToán, Lý, Tiếng Anh (A01)Khoa học máy tínhToán, Lý, Tiếng Anh (A01)
9Trình Văn Dũng1715Công nghệ thông tinToán, Lý, Tiếng Anh (A01)Khoa học máy tínhToán, Lý, Tiếng Anh (A01)
10Diệp thị hồng thuý1714Kỹ thuật Y sinhToán, Lý, Hóa (A00)Thương mại điện tửToán, Lý, Hóa (A00)
11Phan Văn Thắng1713Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)Kỹ thuật phần mềmToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
12Mai Nhân Phúc1712Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)An toàn thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
13Vàng a dũng 1710Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngToán, Văn, Địa (C04)
14Nguyễn Thị Lan Anh1708Quản trị văn phòngToán, Lý, Hóa (A00)Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngToán, Lý, Hóa (A00)
15Phạm Đình Tùng1707Kỹ thuật Y sinhToán, Lý, Hóa (A00)
16Trần Chí Hiếu 1706Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thôngToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)
17Hoàng Gia Khiêm1704Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaToán, Lý, Hóa (A00)
18Trần Chí Hiếu 1702Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)Truyền thông và mạng máy tínhToán, Lý, Hóa (A00)
19Đoàn Ngọc Thành1699Kỹ thuật phần mềmToán, Văn, Hóa (C02)Công nghệ Kỹ thuật máy tínhToán, Lý, Hóa (A00)
20Quan Thị Lượng1692Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)
21Nguyễn Thị Hằng 1691Công nghệ thông tinToán, Lý, Tiếng Anh (A01)
22Nguyễn Đăng Sinh1690Kỹ thuật Y sinhToán, Văn, Tiếng Anh (D01)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
23phùng văn tài1688Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Kỹ thuật phần mềmToán, Lý, Hóa (A00)
24Bế Ngọc Thịnh1686An toàn thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Kỹ thuật phần mềmToán, Lý, Hóa (A00)
25Nguyễn Thị Hồng Phượng 1684Thương mại điện tửVăn, Sử, Địa (C00)Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)
26Tẩn Cù Chản1683Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
27Nguyễn Thành Nam1680Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Khoa học máy tínhToán, Lý, Hóa (A00)
28HÀ Xuân Vũ1676Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngVăn, Sử, Địa (C00)Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)
29Hoàng Văn Cảnh1674Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thôngToán, Văn, Địa (C04)Công nghệ Truyền thôngToán, Văn, Địa (C04)
30Nguyễn Văn Tuấn Phát1673Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaToán, Lý, Hóa (A00)
31Hoang Việt Đoàn 1668Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
32Nguyễn Thị Hồng Nhung1665Quản trị văn phòngToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)
33Nguyễn Thị Huệ1664Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngVăn, Sử, Địa (C00)
34Nguyễn Thị Huệ1663Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngVăn, Sử, Địa (C00)
35Đồng Văn Tuyển1661Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
36Nguyễn thị hà1659Quản trị văn phòngVăn, Sử, Địa (C00)
37Đặng Trần Duyệt1658Truyền thông đa phương tiệnToán, Văn, Hóa (C02)Thương mại điện tửVăn, Sử, Địa (C00)
38Dương Thị Hằng1657Công nghệ thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
39Nguyễn Thị Thu1656Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
40Hoàng Trung Kiên1655Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Khoa học máy tínhToán, Lý, Hóa (A00)
41Phạm tuân1653Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)
42Pgam tuân1652Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)
43Đoàn thị mai1651Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế, Tin học kế toán, Tin học ngân hàngToán, Văn, Địa (C04)Công nghệ thông tinToán, Văn, Hóa (C02)
44Nguyễn Thị Thảo1649Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thôngToán, Lý, Hóa (A00)
45Nguyễn Thị Thảo1648Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thôngToán, Lý, Hóa (A00)
46Phạm Thị Thu1644Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Truyền thôngToán, Văn, Địa (C04)
47Phạm Thị Thu1643Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ Truyền thôngToán, Văn, Địa (C04)
48Trần Xuân Hoàng1642Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tửToán, Lý, Hóa (A00)Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)
49Lâm Chu Huy1641Khoa học máy tínhToán, Lý, Tiếng Anh (A01)Hệ thống thông tinToán, Văn, Tiếng Anh (D01)
50Lưu Văn Thắng1638Công nghệ thông tinToán, Lý, Hóa (A00)Quản trị văn phòngToán, Lý, Hóa (A00)